شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۷۶۸
شرح وظایف

وظایف کمیته پدافند غیر عامل وزارت عتف با توجه به آئین نامه شماره ۱۱۷۸۸۹/و مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹:

۱. سیاست‌گذاری، طراحی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، نظارت و راهبری موضوعات پدافند غیرعامل در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، زیرساخت، الزامات و قوانین و فرهنگی- اجتماعی مورد نیاز؛
۲. تصویب برنامه‌های پیشنهادی کارگروه‌های ستادی (ماده ۴ آئین نامه کارگروه های پژوهش- آموزش- زیرساخت- الزامات و قوانین و فرهنگی- اجتماعی)؛
۳. تولید منابع علمی آموزشی مورد نیاز بخش‌های مؤسسات تابع در سطوح گوناگون با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های علمی کشور؛
۴. اعمال و راهبری مفاهیم پدافند غیرعامل در مؤسسات تابع؛
۵. ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط به منظور پیش‌برد اهداف پدافند غیرعامل؛
۶. نظارت بر فعالیت‌های کارگروه‌های ستادی و دبیرخانه؛
۷. بررسی مصوّبات و مأموریت‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و طرح راهکارهای اجرایی.

‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸